Regulamin Konkursu Ocena Na Google

REGULAMIN KONKURSU „OCEŃ NAS NA GOOGLE I WYGRAJ BON O WARTOŚCI 200ZŁ”

 1. ORGANIZATOR KONKURSU

  Organizatorem konkursu „Oceń nas na Google i wygraj bon o wartości 200 zł” jest firma Z Pieca Rodem Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Dowborczyków 31 w Łodzi, posiadająca numer NIP 7252065468.

 2. CELE KONKURSU
  Celem konkursu jest promowanie firmy Z Pieca Rodem oraz zachęcanie klientów do wystawiania opinii na temat usług i produktów oferowanych przez firmę w serwisie Google.

 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Konkurs jest otwarty dla wszystkich klientów firmy Z Pieca Rodem, którzy wystawią opinię o firmie w serwisie Google. Aby wziąć udział w konkursie, należy wystawić opinię w terminie od 19 kwietnia 2023 roku do 3 maja 2023 roku.

 4. PRZEBIEG KONKURSU
  Każda wystawiona opinia będzie traktowana jako jeden udział w konkursie. Po zakończeniu konkursu, Organizator wybierze jednego zwycięzcę spośród wszystkich uczestników. Zwycięzca otrzyma bon o wartości 200 zł, który będzie można wykorzystać na produkty oferowane przez firmę Z Pieca Rodem. Produkty zostaną dostarczone do zwycięzcy na terenie Łodzi w terminie ustalonym z Organizatorem.

 5. WYNIKI KONKURSU
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu firmy Z Pieca Rodem w serwisie Google oraz na stronie internetowej firmy. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej mailowo lub telefonicznie.

 6. ZASADY WYSTAWIANIA OPINII
  Opinia musi być rzetelna, zgodna z prawdą i dotyczyć produktów lub usług firmy Z Pieca Rodem. Nie będą brane pod uwagę opinie obraźliwe, wulgarne, zawierające treści naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek treści nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia.

 7. ZWYCIĘZCA
  Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie losowania przeprowadzonego przez Organizatora wśród wszystkich uczestników konkursu, którzy spełnili warunki uczestnictwa oraz wystawili opinię w terminie konkursowym. Losowanie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu konkursu.

 8. NAGRODA
  Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 200 zł na produkty oferowane przez firmę Z Pieca Rodem. Nagroda nie może być zamieniona na pieniądze. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na równowartościowy produkt lub usługę.

 9. INFORMACJA O ZWYCIĘZCY
  Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej przez maila lub telefon. W przypadku braku odpowiedzi lub braku możliwości skontaktowania się z zwycięzcą, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia nowego zwycięzcy lub unieważnienia konkursu.

 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Uczestnik ma prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy.

 11. REKLAMACJE
  Reklamacje związane z konkursem należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

 12. ZMIANA REGULAMINU
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej firmy.

 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają weryfikacji. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej firmy Z Pieca Rodem oraz w siedzibie firmy.

Czy trzeba jeść śniadanie?

Pewnie nie jeden raz słyszałeś opinię, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Sprawdzimy więc, czy to fakt, czy może mit. “Jedz śniadanie”. “Śniadanie to najważniejszy

Czytaj więcej »