Regulamin Zakupów Online


Regulamin Zakupów Online Tortów dla Piekarni „Z Pieca Rodem”

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Piekarnia „Z Pieca Rodem” z siedzibą w Dowborczyków 31, 90-001 Łódź NIP: 7252065468 REGON: 101548530, zwana dalej „Sprzedawcą”, prowadzi sprzedaż tortów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.zpiecarodem.pl/generator-zamowien-tortow .

1.2. Niniejszy regulamin określa warunki zakupu tortów przez Klientów sklepu internetowego „Z Pieca Rodem”.

§2. Czas realizacji zamówień

2.1. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

2.2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dnia złożenia zamówienia i godziny złożenia zamówienia.

  • Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 będą gotowe do odbioru następnego dnia roboczego.
  • Zamówienia złożone w sobotę, święto lub po godzinie 12:00 w dni robocze będą gotowe do odbioru najwcześniej drugiego dnia roboczego po godzinie 12:00.

§3. Płatności

3.1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówienie online, wybierając jedną z dostępnych form płatności oferowanych przez operatora płatności PayU.

3.2. W przypadku płatności przelewem online, Klient zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości 50 zł w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Pozostała część kwoty płatna jest przy odbiorze tortu.

3.3. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie, zamówienie może zostać anulowane.

§4. Zwroty i reklamacje

4.1. Ze względu na charakter produktów spożywczych, zwroty tortów nie są akceptowane po ich odebraniu.

4.2. Reklamacje dotyczące jakości produktów należy zgłaszać w ciągu 24 godzin od daty odbioru tortu na adres e-mail: kontakt@zpiecarodem.pl lub osobiście w sklepie.

4.3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od ich zgłoszenia.

4.4. Obsługa sklepu jest dostępna do udzielenia informacji i wsparcia w przypadku reklamacji w godzinach pracy sklepu.

§5. Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin obowiązuje od 10.11.2023r. i może ulec zmianie. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie internetowej sklepu.

5.2. Niniejszy regulamin został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

5.3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.4. Klienci składający zamówienia w sklepie „Z Pieca Rodem” akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.

10.11.2023r. Z Pieca Rodem

Czy trzeba jeść śniadanie?

Pewnie nie jeden raz słyszałeś opinię, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Sprawdzimy więc, czy to fakt, czy może mit. “Jedz śniadanie”. “Śniadanie to najważniejszy

Czytaj więcej »